Gå tillbaka Kontakta oss

Vår historia

Med över 16 000 installationer i mer än 50 länder är Pricer världsledande inom digitala lösningar på hyllkanten. Pricers kunder omfattar de främsta detaljhandlarna i alla världsdelar.

2017
Det år när detaljhandeln i en större omfattning började implementera butiksautomatisering byggd på ESL. Med automatisk produktpositionering för kunder och personal och Instant Flash för att effektivisera de större och viktigare butiksprocesserna.

2016
Pricer introducerar automatisk produktpositionering där systemet med hjälp av hyllkantsetiketterna kan bestämma varornas placering i butik.

2015
Rekordhög orderingång och omsättning till följd av en kraftigt ökad efterfrågan på digitala hyllkantslösningar med e-papper. Förlust vänds till vinst.

2014 Pricer lanserar en ny digital strategi som ger butiken en lösning inte bara för prissättning, utan även för effektivisering, konsumentkontakt, kampanjer och prognoser.

2013 100 miljoner etiketter installerade.

2012  Pricer öppnar kontor i Hong Kong samt inleder montering av produkter i Brasilien.

2011  En ny grafisk etikett lanseras, DotMatrix DM200C, som är ett uppskattat val av handlare som söker stora skyltar för att visa priser. Det nya Lockline-sortimentet erbjuder handlaren etiketter som låses fast i hyllkantslisten. Försäljningsframgångar noteras bland annat i Europa och i Mexiko.

2010 Den första partnerkonferensen någonsin hålls. Den förenar alla självständiga partners för att diskutera utvecklingen inom Pricer, med stor succé. Ännu en sällanköpshandel väljer Pricer, franska gör-det-själv kedjan Castorama.

2009 Det nya grafiska display formatet, DotMatrix, utökar möjligheterna för användning i den breda detaljhandeln och icke-detaljhandelsindustrin. Mer och mer sällanköpskedjor väljer Pricer, så som bensinstationer, tax-free butiker och svenska posten, vilket visar den ökande marknaden för digitala hyllkantsetiketter.

2006 förvärvade Pricer Eldat, en ledande leverantör av elektroniska etiketter med verksamhet i Paris och Tel Aviv. Tillsammans bildar bolagen en världsledande leverantör med mer än 55 procent av världsmarknaden. Denna position ger Pricer en unik möjlighet att skapa en världsomspännande standard. Ledande dagligvarukedjor som Casino och Sonae från Europa och Maruwa och Tokyu i Japan har tillkommit i Pricers kundportfölj. Dessa kedjor genomför fortlöpande installationer.

2005 I Japan slutförde Asiens största detaljhandelskedja Ito-Yokado installationen av Pricers system i cirka 180 butiker, vilket är den största ESL-installation som gjorts utanför Europa. Mer än 70 andra japanska detaljhandelskedjor har installerat Pricers system.

Europas största detaljhandelskedja, Carrefour, fortsatte den installation som påbörjades under 2004 och lade ytterligare order motsvarande cirka 140 MSEK i Frankrike, Spanien och Italien. Den franska butikskedjan Grand Frais, som säljer färska livsmedel, utrustade samtliga sina 37 butiker med Pricers ESL-system. Nio butiker inom Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg i Sverige valde också Pricers system. Socamil, en av Leclercs regionala inköpsorganisationer med 30 stormarknader och referensorganisation för Leclercs IT-arbete, började installera Pricers system i 12 av sina butiker.

På den amerikanska marknaden har den stora kedjan Costco beslutat att införa systemet i samtliga fem butiker i Connecticut och pilotinstallationer genomförs i butiker runt om i landet. Den nya ESL-plattformen C² lanserades på alla stora marknader, med de nya displayteknikerna Epop (elektroniskt papper) och Dot Matrix, samt nya displaymöjligheter såsom ADS (Automated Display Slide Shows) för ESL.

2004 Pricer vinner en stor upphandling hos den franska detaljhandelskedjan Carrefour. Via partnern Ishida säkras också en betydande order hos Ito-Yokado på den japanska marknaden. IBM blir ny partner för utvalda, större detaljhandelskedjor i USA.

2003 Pricer startar utvecklingsbolaget PIER AB tillsammans med japanska partnern Ishida, samt går in som majoritetsägare i mjukvarubolaget Appulse i Indien. StoreNext blir ny partner för mellanstora detaljhandelskedjor i USA.

2002 Pricer genomför en omfattande omstrukturering för ökad kundfokusering och lägre kostnadsnivå.

2001 I augusti får Pricer sin hittills största order värd minst 25M USD från sin japanska partner Ishida.

2000 Intactix säljs till det amerikanska företaget JDA Software Group.

1999 Installationen av Pricer-systemet i 53 Cash & Carry-butiker hos Metro i Tyskland slutförs.

1998 Försäljning av Pricers ESL-system sker i allt högre grad genom fristående partners. Samarbete inleds med Ishida i Japan.

Den första tiden

1997 Pricer slås samman med Intactix International Inc., ett av världens mest framgångsrika Space Management-företag.

1996 Företaget noteras på Stockholmsbörsens O-lista.

1995 Pricer erhåller en order från Metro i Tyskland, världens näst största handelskedja, som innebär installation av Pricersystemet i 53 tyska Metro Cash & Carry-butiker.

1993 I december tecknar Pricer och Unigraf ett licensavtal avseende en exklusiv licens till de ursprungliga patenten och patentansökningarna för hela världen exklusive Nord- och Sydamerika.

1991 Pricer AB grundas i Uppsala, Sverige. I samband med bildandet förvärvas licensrättigheter avseende Norden för ett patent på elektronisk prismärkning från Schweiziska Unigraf AG.

Gå tillbaka