Gå tillbaka Kontakta oss

Priceraktien

Pricers B-aktie är noterad på OMX Nordiska Börs inom segmentet Small Cap.

Aktiekapitalet i Pricer uppgick den 31 maj 2017 till 110 971 781 SEK. Antalet aktier uppgick till 110 971 781 fördelat på 225 523 A-aktier och 110 746 258 B-aktier, alla med ett kvotvärde på en (1) krona. A-aktier medför fem röster per aktie och B-aktier medför en röst per aktie. Samtliga aktier äger lika rätt till del i bolagets tillgångar och vinst. Bolagsordningen medger att A-aktier kan omvandlas till B-aktier på begäran av ägare till A-aktier.

För att öka Pricer-aktiens tillgänglighet för amerikanska investerare finns genom Bank of New York Mellon ett ADR-program (American Depository Receipt) etablerat i USA. Detta innebär att B-aktien finns tillgänglig som depåbevis i USA utan formell börsregistrering. En ADR motsvarar en B-aktie.

Ägarstruktur

Antal aktieägare uppgick per 28 maj 2017 till 16 900. De största ägarna svarade för 38,25 procent av antalet aktier och 38,69 procent av rösterna. Juridiska personer svarade för 59,80 procent av antalet aktier och 60,10 procent av antalet röster och det utländska ägandet uppgick till 21,50 procent av antalet aktier och 21,40 procent av antalet röster.

Källa: Euroclear

Klicka här för ägarstruktur per 31 maj 2017

Gå tillbaka