Go back Contact us

AGM

Documents related to the Annual General Meeting are only available in Swedish.

Annual General Meeting 2017
Protokoll Årsstämma 2017
Kallelse 2017
Styrelsens fullständiga förslag
Utvärdering av riktlinjer för ersättningar
Valberedningens motiverande yttrande
Fullmaktsformulär
Revisorsyttrande

Annual General Meeting 2016
Protokoll Årsstämma 2016
Kallelse 2016
Styrelsens fullständiga förslag
Utvärdering av riktlinjer för ersättningar
Valberedningens motiverande yttrande 
Fullmaktsformulär 
Revisorsyttrande 

Annual General Meeting 2015
Protokoll Årsstämma 2015
Kallelse 2015
Fullmakt till årsstämma 
Utvärdering av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens fullständiga förslag
Valberedningens motiverade yttrande
Revisorsyttrande

Annual General Meeting 2014
Protokoll Årsstämma 2014
Kallelse 2014
Fullmakt till årsstämma
Valberedningens motiverade yttrande
Revisorsyttrande

Annual General Meeting 2013
Protokoll Årsstämma 2013
Kallelse 2013
Fullmakt till årsstämma 2013
Styrelsens förslag och yttrande utdelning 2013
Revisorsyttrande
Valberedningens yttrande 2013

Annual General Meeting 2012
Protokoll Årsstämma 2012
Fullständiga förslag inför årsstämman
Bilaga 1 - Bolagsordning
Kallelse 2012
Fullmakt till årsstämma 2012
Styrelsens förslag och yttrande utdelning 2012
Valberedningens yttrande 2012
Revisorsyttrande

Annual General Meeting 2011
AGM Minutes 2011 

Annual General Meeting 2010
AGM Minutes 2010

Annual General Meeting 2009
AGM Minutes 2009

Annual General Meeting 2008
AGM Minutes 2008


Go back